Nattestemning med trofaste medarbejdere ved vores skub trolley under potentialudligning af aptering, signaler og sporskifter på Holbæk Station.

Al aptering langs jernbanen Roskilde - Holbæk potentialudlignes som en del af forberedelserne til elektrificeringen af strækningen.

Sporskifter på jernbanen Roskilde - Holbæk potentialudlignes som forberedelse til elektrificeringen af strækningen.

I forbindelse med nedtagning af toppen af en GSMR-mast på Ordrup Station stod Actonrail for dispensation og jording af BMS-kran.

Samtlige udligningsforbindelser nummereres særskilt inden for hvert enkelt BPU-område på Den nye bane København-Ringsted.

UPR-tegninger opdateres med udførte udligningsforbindelser.