Actontail har stået for udligning af markerboards på Den nye bane København-Ringsted.

Udligning er etableret med grøn/gul 70# AL kl. 5 kabel til enten skinne via cembrebøsning eller til jordleder i kabelrende via C-klemme.

Samtlige beskyttelsesskinner i de 3 tunneler og på de 3 broer på Den nye bane København-Ringsted er blevet individuelt forbundet og jordet til skinne med sort 70# AL kl. 5 kabel.

Actonrail har i samarbejde med Banedanmark Teknik stået for af- og påmontering af returstrømskabler og udligningsforbindelser på Den nye bane København-Ringsted hhv. før og efter sporstopper og plov kørte igennem.

Actonrail har stået for etablering af en del af returstrømsforbindelserne på Den nye bane København-Ringsted.

Actonrail stod for sikkerheden ved Aarsleff Rails trækning af stærkstrømskabler til relæhytter og master på stationerne Herfølge, Tureby, Haslev og Holme-Olstrup på Lille Syd jernbanestrækningen mellem Køge og Næstved.

Forstas A/S valgte Actonrail til at stå for sikkerheden i forbindelse med de forberedende arbejder til ledelinjer på perronerne på Odense og Frederica Station.